غار یخی کامچاتکا؛ در شبه جزیره کامچاتکا در روسیه واقع شده است.

ادامه مطلب...